Roboty ziemne Wrocław

Roboty ziemne Wrocław

Roboty ziemne, to jedna z podstawowych usług, jakie są oferowane podczas prac budowlanych na placach budowy. Głównym elementem oferty pac ziemnych we Wrocławiu, jest usługa wynajmu koparki z operatorem. Szczególnie istotne, podczas wyboru odpowiedniego sprzętu, jest dobór rozmiaru koparki, do wykonywanych prac ziemnych. Roboty ziemne są głównie wymagane podczas wykopu fundamentów budynku, oraz instalacji różnego rodzaju przyłączy elektrycznych i systemów wodociągowych, oraz kanalizacyjnych.

W zależności od rozmiaru inwestycji wykorzystywane są duże koparki łyżkowe, mniejsze i zwrotne koparko – ładowarki, lub małe koparki łyżkowe, wykorzystywane głównie do wykopów koryt do układania instalacji elektrycznych i rur o małej średnicy. Roboty ziemne obejmują również zadania związane z zasypywaniem gotowych instalacji podziemnych i wyrównywaniem gruntów, jak również przygotowaniem dróg dojazdowych np. w szczególności na budowę.

Szczególnie istotne są roboty ziemne we Wrocławiu, podczas przygotowania placu budowy, głębokich wykopów pod fundamenty, oraz wyrównywania podłoża, kończenia prac budowlanych, w przypadku gotowych fundamentów i położonych instalacji różnego typu. Również ważnym elementem robót ziemnych, jest stabilizacja gruntu, w celu zwiększenia jego nośności, czy wymiany podłoża na trwalszy lub utwardzenie podłoża, poprzez wymianę materiału, w celu wykonania asfaltowej drogi dojazdowej.

Roboty ziemne i wyrównywanie terenu

Dzięki odpowiedniemu profilowaniu i korytowaniu określonego w specyfikacji części gruntu możliwe jest późniejsze wykonanie dowolnego rodzaju dróg i ścieżek, w tym przede wszystkim rowerowych i pieszych. Roboty ziemne, to bardzo szeroka kategoria, ponieważ koparka, powinna być na placu budowy na stałe, ze względu na konieczność wykonywania różnorodnych prac ziemnych.

Mogą to być czynności związane z pracami porządkowymi, odprowadzaniem wody po deszczu, czy usuwaniem zbędnej ziemi z placu budowy. Dodatkowo, dzięki użyciu koparko – ładowarki możliwe jest kształtowanie terenu na placu budowy pod różnego rodzaju elementy zieleni, czy sadzeniu większych drzew.

Prace przy użyciu koparki, są również bardzo istotne w procesie mikroniwelacji (w przypadku mniejszych działek budowlanych) i makroniwelacji terenu (w przypadku większych działek pod inwestycje deweloperskie), czyli dostosowania gruntu danej działki budowlanej, pod określony projekt, w którym zakładane jest odpowiednie wyrównanie terenu, oraz inne aspekty, pod które powinny zostać wykonane roboty ziemne.